Navigation | Seiteninhalt | Zusätzliche Informationen

Seiteninhalt

Presse-Information

April 21, 2017

Vanaf nu online: Deel 2 van het trendrapport “De vershandel in 2025” van de FRUIT LOGISTICA

Het thema is „Productie“ en onderzoekt de landbouwmethoden van de toekomst – deel 3 en 4 verschijnen in mei en juni 2017

Berlijn, 21. april 2017 - De bevolkingsgroei, steeds grotere steden, een stijgend gezondheidsbewustzijn - dit zijn allemaal uitdagingen die door de landbouw moeten worden aangegaan. De wereldbevolking zal tot het jaar 2050 toenemen tot 9,7 miljard. Maar hoe moeten al deze mensen dan met de conventionele landbouwmethoden worden gevoed? Antwoord op die vraag wordt gegeven in deel 2 van het trendrapport „De vershandel in 2025“ van de FRUIT LOGISTICA.

Om de uitdagingen van de toekomst tegemoet te treden, zullen de conventionele landbouwmethoden moeten veranderen. Big data, precisielandbouw, verticale landbouw, automatisering in de landbouw - om maar een paar trefwoorden te noemen. In deel 2 van het trendrapport worden de nieuwe technologieën beschreven en hun mogelijkheden en risico’s tegen het licht gehouden.

Vooruitlopend op het trendrapport werden internationale deskundigen uit de gehele waardeketen geraadpleegd. Vanuit het perspectief van de branche werden daarbij aanzienlijke veranderingen geïdentificeerd. Samen met de expertise van het gerenommeerde Gottlieb Duttweiler Instituut, een Zwitserse “Think Tank”, werden de meest relevante actiegebieden gedefinieerd. Doel is de branche van “ideeën, impulsen en inzichten” te voorzien en een dialoog te starten over de toekomstige ontwikkelingen in de branche.

In mei en juni van 2017 verschijnen deel 3 en 4 met de thema’s “Distributie” en “Consumentengedrag”.

Deel 1 en 2 van het trendrapport vindt u hier.